Disclaimer


Aansprakelijkheid:


Bosmadia besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens en informatie (hierna samen genoemd als "gegevens"). Echter geen garantie kan worden verleend of belofte worden gedaan dat gegevens vrij zijn van fouten of omissies. Bosmadia is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de gepubliceerde gegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief (tenzij expliciet het tegendeel blijkt) en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
  Gerelateerde Websites:


Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Bosmadia. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Bosmadia. Bosmadia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bosmadia worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Bosmadia.  Gebruik van gegevens:


De afnemer van de gegevens is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gegevens. De gegevens mogen uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt, voor doel waarvoor ze zijn verstrekt. De afnemer mag de gegevens niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, voorzover dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Bosmadia omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website worden alle auteursrechten die worden bedoeld in art.15 Auteurswet, voorbehouden. Op dit alles is het Nederlands recht van toepassing.
  Rechten:


Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website, zijn eigendom van BOSMADIA, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Alle getoonde foto's en filmpjes op deze website zijn louter ter illustratie.  Er kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat dere media vrij zijn van fouten of omissies, dan wel direct toe behoren aan het geen waarbij het ge├»llustreerd staat.

0299 - 47 17 58

Stellingmolen 1d 1444 GV Purmerend              info@bosmadia.com   

┬ę by Bosmadia.com